پنجشنبه 3 فروردین 1396 - Thursday, March 23, 2017

تاریخ بروز رسانی: 8:24:8 13/10/1394 هیأت اجرایی جذب

 کارشناس: طاهره آقا میرزائی


 اعضاء: 
  • معاونت آموزشی- دکتر ایرج مهدوی
  • دکتر میر مهدی سید اصفهانی
  • آیت الله عباسعلی سلیمانی
  • محسن عسکری نژاد
رفتن به بالای صفحه