چهارشنبه 2 خرداد 1397 - Wednesday, May 23, 2018

اطلاعیه مدت زمان تحصیل دوره کارشناسی ارشد

  •  طبق ماده 15 آیین نامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته طول مدت دوره کارشناسی ارشد حداکثر 2 سال مشتمل بر 4 نیمسال تحصیلی است. در موارد خاص افزایش طول مدت دوره، با تشخیص شورای تحصیلات تکمیلی فقط تا یک نیمسال قابل تمدید می باشد.
لذا دانشجویانی که هنوز اقدام به دفاع از پایان نامه خود ننموده اند، به عنوان دانشجوی اخراجی محسوب می شوند و ضروری است جهت تعیین وضعیت خود هرچه سریعتر به واحد آموزش مراجعه نمایند.

معاونت آموزشی دانشگاه

تاریخ ارسال : 17:56:23 19/3/1392


Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه