جمعه 4 خرداد 1397 - Friday, May 25, 2018

زمان مراجعه و مدارك مورد نياز جهت ثبت نام پذیرفته شدگان مرحله تكميل ظرفيت آزمون ورودي دوره دكتري «Ph.D» ( سال 1392 )

با آرزوی توفیق به اطلاع کلیه پذیرفته شدگان  مرحله تكميل ظرفيت آزمون ورودي دوره دكتري«Ph.D»  نيمه متمركز  سال 1392  دانشگاه علوم و فنون مازندران می رساند زمان مراجعه و مدارک مورد نیاز  جهت ثبت نام به شرح ذیل می باشد.

 داوطلبان توجه فرمایند که در زمان ثبت نام کلیه مدارک مندرج در این اطلاعیه را می بایستی به همراه خود داشته باشند و در تاریخ مشخص شده حضور به هم رسانند.

الف-    تاریخ ثبت نام :

                      روز     دو شنبه  مورخ   1392/10/23

ب -   مدارك‌ لازم‌ براي‌ ثبت‌نام‌ : 

  -1  اصل‌ مدرك‌ كارشناسي‌ (ليسانس‌) و اصل مدرك كارشناسي‌ارشد مورد تاييد وزارت‌ علوم‌ ، تحقيقات‌ و فنآوري‌ كه‌ در آن‌ معدل‌ دوره‌ كارشناسي‌ (ليسانس‌) و معدل دوره كارشناسي‌ارشد )فوق‌ليسانس) قيد شده‌ باشد و يك‌برگ‌ فتوكپي‌ آنها.

تبصره‌  -1 پذيرفتگاني‌ كه‌ به‌ دلايلي‌ قادر به‌ ارائه‌ اصل‌ مدرك‌ كارشناسي‌ارشد (فوق‌ليسانس) نمي‌باشند، لازم‌ است كه‌ اصل‌ گواهي‌ تاييد شده‌ توسط دانشگاه يا موسسه‌ آموزش‌ عالي‌ محل اخذ كارشناسي‌ارشد (فوق‌ليسانس) را ارائه‌ نمايند.

تبصره‌  -2 پذيرفتگاني‌ كه‌ تا تاريخ 1392/6/31 فارغ التحصيل شده‌اند، به عبارت ديگر در زمان ثبت‌نام براي شركت در اين آزمون دانشجو بوده‌اند، لازم است معدل كل واحدهاي گذرانده آنان براساس‌(‌0) تا (20) تا تاريخ 1392/6/31 توسط موسسه آموزش عالي محل فارغ‌التحصيلي دوره كارشناسي ارشد در فرم مخصوص درج و پس از تأييد مسئول ذي‌ربط به هنگام ثبت‌نام ارائه گردد.

   -2اصل‌ شناسنامه‌ و كارت ملي و دو سري‌ فتوكپي‌ از تمام‌ صفحات‌ آنها.

  -3شش‌ قطعه‌ عكس‌ تمام‌ رخ‌ 4×3 تهيه‌ شده‌ در سال‌ جاري‌.

  -4 ارائه مدركي كه‌ وضعيت‌ نظام‌ وظيفه آنها‌ را با توجه‌ به‌ بند «مقررات‌ وظيفه‌ عمومي»‌ مندرج‌ در صفحه 3 دفترچه‌ راهنماي ثبت‌نام و شركت در آزمون ورودي‌ دوره دكتري «Ph.D» نيمه‌متمركز سال 1392 مشخص‌ كند ( براي‌ برادران‌.(

  -5 حكم‌ مرخصي‌ سالانه‌ يا موافقت‌ كتبي‌ و بدون‌ قيد و شرط سازمان‌ متبوع‌ براي‌ كارمندان‌ دولت.

 

 


تاریخ ارسال : 17:51:49 20/10/1392


Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه