سه شنبه 6 تیر 1396 - Tuesday, June 27, 2017

فرم های مورد نیاز

1 - فرم S

فرم سمینار کارشناسی ارشد فرم سمینار کارشناسی ارشد
بیشتر...

تاریخ ارسال: 19:55:24 2/11/1392 دانلود فایل فرم دانلود فایل فرم
 
2 - فرم تدوین پایان نامه و تز دکتری

  بیشتر...

تاریخ ارسال: 13:57:39 2/11/1392 دانلود فایل فرم دانلود فایل فرم
 
3 - مراحل انتخاب استاد راهنما، تصويب پروپوزال و دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد

توجه: اين دستورالعمل براي دانشجويان ورودي 91 به بعد لازم الاجرا اس ... توجه: اين دستورالعمل براي دانشجويان ورودي 91 به بعد لازم الاجرا است و دانشجويان ماقبل ميبايست هرچه سريعتر جهت مشخص شدن وضعيت تحصيلي به تحصيلات تكميلي دانشگاه مراجعه نمايند. همچنين لازم بذكر است، انجام هر مرحله از فرآيندهاي مشروحه زير مستلزم تكميل و تحويل فرم هاي مربوطه ميباشد. بیشتر...

تاریخ ارسال: 12:34:10 6/9/1392 دانلود فایل فرم دانلود فایل فرم
 
4 - فرم شماره 0

فرم درخواست امور آموزشي فرم درخواست امور آموزشي بیشتر...

تاریخ ارسال: 12:33:25 6/9/1392 دانلود فایل فرم دانلود فایل فرم
 
5 - فرم شماره 1

فرم تعيين استاد راهنما كارشناسي ارشد فرم تعيين استاد راهنما كارشناسي ارشد بیشتر...

تاریخ ارسال: 12:33:8 6/9/1392 دانلود فایل فرم دانلود فایل فرم
 
6 - فرم شماره 2

فرم تعيين استاد راهنما كارشناسي ارشد فرم تعيين استاد راهنما كارشناسي ارشد بیشتر...

تاریخ ارسال: 12:32:50 6/9/1392 دانلود فایل فرم دانلود فایل فرم
 
7 - فرم شماره 3

فرم مشاوره با استاد راهنما فرم مشاوره با استاد راهنما بیشتر...

تاریخ ارسال: 12:32:30 6/9/1392 دانلود فایل فرم دانلود فایل فرم
 
8 - فرم شماره 4

فرم درخواست ثبت پيشنهاد پايان نامه (پروپوزال) كارشناسي ارشد فرم درخواست ثبت پيشنهاد پايان نامه (پروپوزال) كارشناسي ارشد بیشتر...

تاریخ ارسال: 12:32:11 6/9/1392 دانلود فایل فرم دانلود فایل فرم
 
9 - فرم شماره 5 - نسخه Word و Pdf

فرم پيشنهاد پايان نامه (پروپوزال) كارشناسي ارشد - بعد از باز کردن ... فرم پيشنهاد پايان نامه (پروپوزال) كارشناسي ارشد - بعد از باز کردن فایل ( با نرم افزار
Adobe Reader 10  و یا بالاتر ) روی گزینه Typewriter در قسمت بالای صفحه کلیک نمایید. سپس فونت مناسب را انتخاب کرده و در قسمت های مشخص شده، اطلاعات را تایپ نمایید.
بیشتر...

تاریخ ارسال: 12:31:15 6/9/1392 دانلود فایل فرم دانلود فایل فرم
 
10 - فرم شماره 6

فرم گزارش ترمي پيشرفت پايان نامه فرم گزارش ترمي پيشرفت پايان نامه بیشتر...

تاریخ ارسال: 12:30:57 6/9/1392 دانلود فایل فرم دانلود فایل فرم
 
11 - فرمهای شماره 1-7 ، 2-7 و 3-7 - درخواست سنوات

فرم 1-7 دارای عنوان : درخواست سنوات نیمسال 5 فرم 2-7 دارای عنوان : ... فرم 1-7 دارای عنوان : درخواست سنوات نیمسال 5
فرم 2-7 دارای عنوان : درخواست سنوات نیمسال 6
فرم 3-7 دارای عنوان : درخواست از کمیسیون موارد خاص دانشگاه

بیشتر...

تاریخ ارسال: 12:30:38 6/9/1392 دانلود فایل فرم دانلود فایل فرم
 
12 - فرم شماره 8

درخواست دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد درخواست دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد بیشتر...

تاریخ ارسال: 12:30:20 6/9/1392 دانلود فایل فرم دانلود فایل فرم
 
13 - فرم شماره 12

فرم اجازه ي تكثير و صحافي پايان نامه كارشناسي ارشد فرم اجازه ي تكثير و صحافي پايان نامه كارشناسي ارشد بیشتر...

تاریخ ارسال: 12:27:48 6/9/1392 دانلود فایل فرم دانلود فایل فرم
 
14 - فرم حذف تکدرس

. . بیشتر...

تاریخ ارسال: 12:28:27 23/3/1392 دانلود فایل فرم دانلود فایل فرم
 
15 - گواهی اشتغال به تحصیل

. . بیشتر...

تاریخ ارسال: 8:50:13 23/3/1392 دانلود فایل فرم دانلود فایل فرم
 
16 - فرم تقاضای حذف پزشکی

. . بیشتر...

تاریخ ارسال: 14:11:4 22/3/1392 دانلود فایل فرم دانلود فایل فرم
 
17 - فرم تقاضای میهمان در دانشگاه دیگر

- - بیشتر...

تاریخ ارسال: 7:24:5 22/3/1392 دانلود فایل فرم دانلود فایل فرم
 
 
رفتن به بالای صفحه