دوشنبه 2 مهر 1397 - Monday, September 24, 2018

فرم های مورد نیاز

1 - فرم تعیین گرایش دانشجویان کارشناسی رشته مهندسی کامپیوتر- ورودی 95

فرم تعیین گرایش دانشجویان کارشناسی رشته مهندسی کامپیوتر- ورودی 95 ... فرم تعیین گرایش دانشجویان کارشناسی رشته مهندسی کامپیوتر- ورودی 95 بیشتر...

تاریخ ارسال: 9:26:23 22/9/1396 دانلود فایل فرم دانلود فایل فرم
 
2 - فرم معرفی نامه کارآموزی

بسمه تعالی اطلاعیه مهم دفتر ارتباط با صنعت قابل توجه تمام دانشجویا ...

بسمه تعالی

اطلاعیه مهم دفتر ارتباط با صنعت

 

قابل توجه تمام دانشجویانی که در ترم های تحصیلی درس کارآموزی اخذ می کنند.

این دانشجویان موظفند برای صدور و تایید نامه ی کارآموزی به نکات زیر توجه نمایند.

 

·   دانشجویان ابتدا نسبت تسویه حساب مالی آن ترم اقدام نمایند. سپس با فرم تکمیل شده (پیوست) به همراه پرینت کارنامه مالی خود (سایت دانشجو >> مالی >>  کارنامه مالی نیمسال )، برای مهر و امضا به دفتر ارتباط با صنعت مراجعه می کنند.

·   دانشجویان دقت نمایند به نامه هایی که فاقد سربرگ دانشگاه بوده و یا آرم دانشگاه در آن مخدوش شده باشد ترتیب اثر داده نمی شود .

·    پس از دریافت نامه ی کارآموزی و ممهور شدن آن به مهر این دفتر، دانشجویان با دریافت نامه و  فرم ارزیابی کارآموزی (فرم د) به محل کارآموزی مراجعه­ نمایند.

·   پس از اتمام دوره ی کارآموزی، کارآموز با تکمیل فرم ارزیابی، این فرم را از طریق مهر و امضا به تایید سرپرست کارآموزی می رساند.

·   در انتهای دوره، کار آموز با اخذ نامه ای که ساعات حضور به عنوان کارآموز در آن قید شده است، مراتب را به این دفتر گزارش می دهد.

·   در پایان کارآموز با به همراه داشتن دو نامه ی فوق و گزارش مدون کارآموزی به استاد مربوطه مراجعه نموده و گزارش کارآموزی خود را ارائه می نماید.

 

با تشکر

                                                                              دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه علوم و فنون مازندران

بیشتر...

تاریخ ارسال: 13:46:30 21/4/1396 دانلود فایل فرم دانلود فایل فرم
 
3 - فرم S

فرم سمینار کارشناسی ارشد فرم سمینار کارشناسی ارشد
بیشتر...

تاریخ ارسال: 19:55:24 2/11/1392 دانلود فایل فرم دانلود فایل فرم
 
4 - فرم تدوین پایان نامه و تز دکتری

  بیشتر...

تاریخ ارسال: 13:57:39 2/11/1392 دانلود فایل فرم دانلود فایل فرم
 
5 - مراحل انتخاب استاد راهنما، تصويب پروپوزال و دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد

توجه: اين دستورالعمل براي دانشجويان ورودي 91 به بعد لازم الاجرا اس ... توجه: اين دستورالعمل براي دانشجويان ورودي 91 به بعد لازم الاجرا است و دانشجويان ماقبل ميبايست هرچه سريعتر جهت مشخص شدن وضعيت تحصيلي به تحصيلات تكميلي دانشگاه مراجعه نمايند. همچنين لازم بذكر است، انجام هر مرحله از فرآيندهاي مشروحه زير مستلزم تكميل و تحويل فرم هاي مربوطه ميباشد. بیشتر...

تاریخ ارسال: 12:34:10 6/9/1392 دانلود فایل فرم دانلود فایل فرم
 
6 - فرم شماره 0

فرم درخواست امور آموزشي فرم درخواست امور آموزشي بیشتر...

تاریخ ارسال: 12:33:25 6/9/1392 دانلود فایل فرم دانلود فایل فرم
 
7 - فرم شماره 1

فرم تعيين استاد راهنما كارشناسي ارشد فرم تعيين استاد راهنما كارشناسي ارشد بیشتر...

تاریخ ارسال: 12:33:8 6/9/1392 دانلود فایل فرم دانلود فایل فرم
 
8 - فرم شماره 2

فرم تعيين استاد راهنما كارشناسي ارشد فرم تعيين استاد راهنما كارشناسي ارشد بیشتر...

تاریخ ارسال: 12:32:50 6/9/1392 دانلود فایل فرم دانلود فایل فرم
 
9 - فرم شماره 3

فرم مشاوره با استاد راهنما فرم مشاوره با استاد راهنما بیشتر...

تاریخ ارسال: 12:32:30 6/9/1392 دانلود فایل فرم دانلود فایل فرم
 
10 - فرم شماره 4

فرم درخواست ثبت پيشنهاد پايان نامه (پروپوزال) كارشناسي ارشد فرم درخواست ثبت پيشنهاد پايان نامه (پروپوزال) كارشناسي ارشد بیشتر...

تاریخ ارسال: 12:32:11 6/9/1392 دانلود فایل فرم دانلود فایل فرم
 
11 - فرم شماره 5 - نسخه Word و Pdf

فرم پيشنهاد پايان نامه (پروپوزال) كارشناسي ارشد - بعد از باز کردن ... فرم پيشنهاد پايان نامه (پروپوزال) كارشناسي ارشد - بعد از باز کردن فایل ( با نرم افزار
Adobe Reader 10  و یا بالاتر ) روی گزینه Typewriter در قسمت بالای صفحه کلیک نمایید. سپس فونت مناسب را انتخاب کرده و در قسمت های مشخص شده، اطلاعات را تایپ نمایید.
بیشتر...

تاریخ ارسال: 12:31:15 6/9/1392 دانلود فایل فرم دانلود فایل فرم
 
12 - فرم شماره 6

فرم گزارش ترمي پيشرفت پايان نامه فرم گزارش ترمي پيشرفت پايان نامه بیشتر...

تاریخ ارسال: 12:30:57 6/9/1392 دانلود فایل فرم دانلود فایل فرم
 
13 - فرمهای شماره 1-7 ، 2-7 و 3-7 - درخواست سنوات

فرم 1-7 دارای عنوان : درخواست سنوات نیمسال 5 فرم 2-7 دارای عنوان : ... فرم 1-7 دارای عنوان : درخواست سنوات نیمسال 5
فرم 2-7 دارای عنوان : درخواست سنوات نیمسال 6
فرم 3-7 دارای عنوان : درخواست از کمیسیون موارد خاص دانشگاه

بیشتر...

تاریخ ارسال: 12:30:38 6/9/1392 دانلود فایل فرم دانلود فایل فرم
 
14 - فرم شماره 8

درخواست دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد درخواست دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد بیشتر...

تاریخ ارسال: 12:30:20 6/9/1392 دانلود فایل فرم دانلود فایل فرم
 
15 - فرم شماره 12

فرم اجازه ي تكثير و صحافي پايان نامه كارشناسي ارشد فرم اجازه ي تكثير و صحافي پايان نامه كارشناسي ارشد بیشتر...

تاریخ ارسال: 12:27:48 6/9/1392 دانلود فایل فرم دانلود فایل فرم
 
16 - فرم حذف تکدرس

. . بیشتر...

تاریخ ارسال: 12:28:27 23/3/1392 دانلود فایل فرم دانلود فایل فرم
 
17 - گواهی اشتغال به تحصیل

. . بیشتر...

تاریخ ارسال: 8:50:13 23/3/1392 دانلود فایل فرم دانلود فایل فرم
 
18 - فرم تقاضای حذف پزشکی

. . بیشتر...

تاریخ ارسال: 14:11:4 22/3/1392 دانلود فایل فرم دانلود فایل فرم
 
19 - فرم تقاضای میهمان در دانشگاه دیگر

- - بیشتر...

تاریخ ارسال: 7:24:5 22/3/1392 دانلود فایل فرم دانلود فایل فرم
 
  
رفتن به بالای صفحه